Skip to main content

In veel teams en organisaties lijkt alles aan de oppervlakte helemaal goed te gaan. Regelmatig horen we van onderzoeken die echter aantonen dat mensen zich helemaal niet zo fijn voelen in een organisatie of team. Één op de zeven Nederlanders heeft burn-out klachten. Slechts 13% van de werknemers voelen zich echt betrokken bij hun werkgever. Ruim 1 miljoen mensen zijn aan de antidepressiva. Dus hoe goed het ook lijkt te gaan met bedrijven als we kijken naar korte termijn winst, op de middellange en lange termijn blijken we mensen uit te putten. En dat doen ze natuurlijk ook zelf.

Focus

Het geheim zit hier in focus. Want iedereen weet: wat je aandacht geeft, dat groeit. De afgelopen decennia gaven we al onze aandacht aan de financiële doelstellingen, met name gedreven door druk van aandeelhouders en investeerders. Focus op status en welvaart in onze westerse cultuur droeg hier uiteraard aan bij. Deze focus heeft veel welvaart en financieel succes opgeleverd. Die gerichte aandacht werkt dus! Toch zien we nu een kantelpunt ontstaan. Iets in onszelf, in onze organisaties schreeuwt om aandacht en vindt langzaam steeds meer gehoor.

Dus naast focus op de groei en ontwikkeling op inhoud, competenties, productinnovatie en vergroting van het marktaandeel. Naast focus op groei en ontwikkeling van onze processen en werkwijze naar steeds wendbaarder en adaptiever werken in de laatste 10 jaar. Is het nu dé tijd om net zo belangrijk te maken, misschien nog wel belangrijker te maken: de focus op persoonlijke groei en teamontwikkeling, op een bloeiende cultuur. Op hoe we ons zelf- en samen voelen. Dat is namelijk de sleutel tot vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, medewerkersbetrokkenheid, ondernemerschap, innovatiekracht en een organisatie vol spirit, vol bevlogenheid! Zo levert een betrokken medewerker 4x zoveel op. Terwijl een niet betrokken, of burned-out tot bored-out medewerker de organisatie duizenden tot tienduizenden euro’s kost. De samenleving miljarden.. En dan hebben we het nog niet eens over alle gemiste innovatiekansen om aan te kunnen haken op de snel veranderende wereld.

Hoe dan?

Organisaties hebben de kans om hoe mensen zich voelen en daardoor gedragen, om cultuur, belangrijk te maken. Door te investeren in vruchtbare aarde met veel voedingsstoffen voor groei als uitnodiging tot zelfreflectie, coaching en intervisie. Door te investeren in zuurstof en daarmee de ruimte geven aan mensen om helemaal zichzelf te mogen zijn.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

De professionele maskers mogen af. We zijn namelijk allemaal mensen met ambities, verlangens, uitdagingen en angsten. Als we die van onszelf en elkaar kennen, voelen we ons veiliger, meer vertrouwd en ontstaat er meer verbinding met onszelf en elkaar. De focus op meer authenticiteit, openheid en kwetsbaarheid (als in delen hoe je je voelt) zal het verschil maken. Dit vraagt om authentieke, zelfbewuste en verbindende leiders door heel de organisatie heen. Dit zijn zowel mensen op leidinggevende posities als de medewerker van de catering of schoonmaak. Iedereen kan beginnen met dit type leiderschap. Al zal de impact het grootst zijn, wanneer de leiders bovenop de apenrots dit omarmen en aandacht verschuiven naar gevoel en gedrag, naar een nieuw soort leiderschap. Door dat in het (zon)licht te zetten, wordt de cultuur steeds verbindender en daardoor krachtiger. Structuren, processen en regels zijn steeds minder nodig, want er is vertrouwen. We zien elkaar immers helemaal. We kunnen langzaam schuiven van organiseren als een machine met motoronderdelen, van een apenrots, het egosysteem, naar natuurlijk organiseren als ecosysteem. Waar alles écht verbonden is, waar eenieder vanuit zijn/haar grootste talent waarde toevoegt aan dit ecosysteem. Waar men vanuit vertrouwen en autonomie zelf optimaliseert en innoveert. Vanuit verbinding en teamflow moeiteloos co-creëert en steeds waarde blijft creëren voor de klant, voor de wereld.

De nieuwe focus

Eigenlijk zouden we een soort peilstok moeten hebben voor onze medewerkers, voor hoe het gaat met hun, met het team. En niet weer zo’n medewerkers-enquête of vaste vraag tijdens de check-in van de stand-up meeting iedere ochtend. Nee als we écht onze focus willen krijgen op cultuur, op gevoel en gedrag, als vliegwiel voor flow, werkplezier en innovatie, als groeiende magneet voor talent en klanten, dan is er meer nodig. Een nieuw soort meeting, ontmoeting, een nieuw “ritueel” zou ik het haast willen noemen. Niet de koppen bij elkaar, maar de zielen bij elkaar steken. Even uit inhoud en proces, uit de orkaan, in het oog stappen. Vanuit die rust en stilte een ruimte en sfeer creëren voor de diepere laag, de onderstroom in teams, in jezelf. Voor gevoel. Zo worden we zelfbewuster, speelt het ego steeds minder op. Zo worden we samen-bewuster, en worden we empathischer. Kunnen we er écht voor elkaar zijn als collega’s. Met impact, met een duurzaam financieel resultaat als precies dat: resultaat. Resultaat van een natuurlijk groei- en bloeiproces.

Een Bloeiende Cultuur

Dit is waarom ik zó enthousiast ben over onze Blooming Culture Aanpak. Met dit model hebben we zowel een peilstok gecreëerd waarmee we inzicht krijgen in hoe het écht gaat met onszelf, ons team en de organisatie. Het is daarnaast een middel om met regelmaat aandacht te geven en zelf- en samen woorden te geven aan ontwikkelkansen en de huidige groei te vieren.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

We hebben speelse, intuïtieve ervaringen gecreëerd die licht voelen en toch het gesprek over gevoel op gang brengen. We krijgen inzicht in onszelf: wie ben ik (zelf), wat kan ik (talent), wat wil ik (energie). Inzicht in ons team: wie zijn wij (verbinding), wat kunnen wij (creatie) en wat willen wij(impact). En we krijgen inzicht in hoe die twee dimensies “individueel” en “team” (systemisch) op elkaar reageren. Daar zit namelijk continu verandering in, dat is zeer dynamisch en biedt daardoor continu ontwikkelkansen voor jouzelf en het team. We kunnen, door met regelmaat een Blooming Culture Sessie te organiseren, continue ontwikkeling op cultuur faciliteren. En het mooie is: we hebben daar niet alleen de trainers en coaches voor. We leiden mensen in jullie organisatie op, om deze sessies te kunnen faciliteren. Zo hebben we teamprogramma’s (op maat), organisatieontwikkelingsprogramma’s (op maat) om die zelf- en samen focus te verleggen. Op alle niveaus van de organisatie. Klaar voor?!

Als dit bij jou iets raakt, en je wil hier graag op verkennen, over in gesprek, het ervaren. Dan kan dat.

Menno Braakman

Menno Braakman is organisatiestrateeg, Joyfulness consultant, trainer en (persoonlijk) leiderschapscoach. Na jaren aan de buitenkant van organisaties te hebben gewerkt in business en marketing, werd het hem duidelijk dat de essentie vaak ontbreekt in organisaties. Het is aan de binnenkant vaak niet op orde. Er is te weinig verbinding, betrokkenheid en werkplezier. Te weinig Joy. Menno wordt blij van het samen ontdekken waar de energie nog mag worden vrijgemaakt, zodat de ontwikkeling, transformatie en beweging kan ontstaan. Menno werkt vanuit de kracht van ervaringen én data, met scherpte, humor en kwetsbaarheid.

Leave a Reply