Vermoeidheid en Vitaliteit

In deze tijd merken we meer dan ooit, dat we ons in een verandering van tijdperk bevinden. Het ontbreken van zingeving, autonomie, vertrouwen, veiligheid, verbinding wringt in veel organisaties. Dit gemis, zorgt ervoor dat mensen steeds minder energie krijgen van hun werk. Energie krijg je van waardevol werk, groeien als mens, vanuit verbinding met je team samen werken, ideeën mogen uitwerken en testen, gezien worden voor wie je bent en wat je écht kunt betekenen met je talenten.
Dit gemis zorgt onherroepelijk voor vermoeidheid, voor burn-out en bore-out. We zien hierdoor toenames in verzuim en zeker in verloop.

Waar komt energieverlies vandaan?

Het is duidelijk dat er kansen liggen voor organisaties op structuurgebied én cultuurgebied. In plaats van dit allemaal top-down te vernieuwen en uit te rollen, geloven wij in het belang van samen veranderen. Juist bottom-up ophalen en samen bewegen. Het is de kunst om iedereen in de organisatie (medewerkers en leiders) zélf in beweging te laten komen op thema’s die direct “energiewinst” opleveren. Wij zien disbalans in teams als een actuele ontwikkelkans. De spanning die daar ontstaat, verraad een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Een beweging naar minder energielekken, meer energiegevers en meer werkplezier.

De Blooming Culture Aanpak

In onze Blooming Culture Sessies wordt in teamverband helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en wordt de belangrijkste variabele voor vitaliteit aangepakt: stress en disbalans.
We vullen de sessies graag aan met Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op cultuurgebied.

Blooming Culture Model

De Blooming Culture Experience - Teamsessies

In onze teamsessies ligt de bloem fysiek met touwen op de grond, zodat teamleden in een aantal spelvormen gaan ervaren waar de disbalans en ontwikkelkansen zijn. We werken met grondankers en themakaartjes om de belangrijkste thema’s uit de onderstroom boven water te krijgen. Zo ontstaan op een veilige en speelse manier als vanzelf de gesprekken die nodig zijn. We zien met iedere sessie een toename in eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, verbinding en ontwikkelbereidheid. Medewerkers ervaren namelijk dat ze écht invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkplezier, op hun werkcontext, op hun leven. De Joy komt steeds vaker voor op de werkvloer.

Meer informatie

Blooming Culture Scan

In de Scan maken wij gebruik van een vragenlijst die individueel door medewerkers (anoniem) wordt ingevuld. Deze vragenlijst gaat dieper in op de zeven belangrijkste thema’s die bij een bloeiende cultuur horen. De uitkomst van de vragenlijst wordt verwerkt in een presentatie op teamniveau en mogelijk op organisatieniveau. Teams kunnen onderling vergelijken en tips uitwisselen over hun aanpak van thema’s. Organisatie-breed ontdekken we wat de grote thema’s zijn waarop training en coaching, leer & ontwikkelaanbod kan worden afgestemd. De uitkomsten van de scan zijn naast nieuwe indicatoren op cultuurgebied ook voorspellers van toekomstig verzuim, verloop, innovatiekracht, wendbaarheid en productiviteit.

Meer informatie

Interesse?

Heeft u interesse in onze aanpak? Bent u nieuwsgierig naar de teamsessies en/of de scan? Het is mogelijk om hier meer informatie over te ontvangen. U kunt contact opnemen voor vragen. U kunt de teamsessies ook live ervaren in onze maandelijkse Taster sessies in Apeldoorn (iedere laatste vrijdag van de maand). U kunt de sessies en scans als katalysator met regelmaat inzetten, maar het is natuurlijk ook mogelijk om ze los in te zetten of in combinatie met andere methodes en trainingen. We zijn zeer adaptief en leveren maatwerk.

Download nu ook de Whitepaper:
Vermoeidheid en Vitaliteit

Contact