Skip to main content

Vermoeidheid en Vitaliteit

In deze tijd merken we meer dan ooit, dat we ons in een verandering van tijdperk bevinden. Het ontbreken van zingeving, autonomie, vertrouwen, veiligheid, verbinding wringt in veel organisaties. Dit gemis, zorgt ervoor dat mensen steeds minder energie krijgen van hun werk. Energie krijg je van waardevol werk, groeien als mens, vanuit verbinding met je team samen werken, ideeën mogen uitwerken en testen, gezien worden voor wie je bent en wat je écht kunt betekenen met je talenten.
Dit gemis zorgt onherroepelijk voor vermoeidheid, voor burn-out en bore-out. We zien hierdoor toenames in verzuim en zeker in verloop.

Waar komt energieverlies vandaan?

Het is duidelijk dat er kansen liggen voor organisaties op structuurgebied én cultuurgebied. In plaats van dit allemaal top-down te vernieuwen en uit te rollen, geloven wij in het belang van samen veranderen. Juist bottom-up ophalen en samen bewegen. Het is de kunst om iedereen in de organisatie (medewerkers en leiders) zélf in beweging te laten komen op thema’s die direct “energiewinst” opleveren. Wij zien disbalans in teams als een actuele ontwikkelkans. De spanning die daar ontstaat, verraad een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Een beweging naar minder energielekken, meer energiegevers en meer werkplezier.