Skip to main content

Sinds dit jaar mogen we meer ‘Joy sparken’ bij Museum De Fundatie. En daar waren de medewerkers ook aan toe. Ook in deze organisatie stond het werkplezier en gezond presteren al té lang onder druk. Dit jaar markeert het einde van een tijdperk en het begin van een nieuwe waarin veel meer aandacht is voor de mens en een gezamenlijke ontwikkeling naar een bloeiende cultuur!

Het begin van een nieuw tijdperk

In 2022 hebben mensen behoefte aan vrijheid, autonomie, authenticiteit, veiligheid, vertrouwen, een echte verbinding met collega’s, echt gezien en gehoord worden, goede ideeën samen uitwerken, samen successen vieren. Niet alleen genieten van een stralend gebouw of prachtige tentoonstelling, maar ook stralende medewerkers. Medewerkers die kunnen floreren in een bloeiende organisatie. Een organisatie waar de mens én de kunst samen op 1 kunnen staan. Een organisatie waar aandacht is voor dit menszijn, voor persoonlijke- en teamontwikkeling. Waar we niet bang zijn om te delen wat ons raakt, wat ons uit balans brengt. Wat dit maakt ons mens. Dit maakt ook dat we een echte verbinding met elkaar kunnen ervaren, van mens tot mens in plaats van functie tot functie. Het maakt dat we samen verheldering ervaren bij het op gevoelsniveau uitspreken van conflict. Dat we disbalans samen vertalen naar een ontwikkelkans.

Samen ontwikkelen

De behoefte om deze beweging te maken met de hele organisatie is groot. Tegelijk is het niet gemakkelijk om oude verhalen, waarin we diep zijn geraakt, ons niet dagelijks nog te laten raken. Dit vraagt een persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele medewerker en het samen opnieuw vertalen van deze oude verhalen. Samen nieuwe waarden bepalen en die waarden laden met nieuwe, positieve verhalen. Het vraagt zelf en samen wat vaker even stilstaan, uitzoomen op wat nu echt speelt, bezinnen op wat nu eigenlijk echt belangrijk is, echt aandacht vraagt. Even inzoomen op wat er wordt gevoeld en wat dit ons wil zeggen. En ruimte maken voor intuïtie, luisteren naar onze innerlijke stem in plaats van maar door blijven gaan, tegen beter weten in.

Hoe dan?

Deze beweging maak je in een paar weken of maanden. Er is meer nodig dan een paar trainingen of gezellige uitjes, al maakt dit al een prachtige eerste impact. Maar zoals men wel vaker zegt: “cultuur zit in de muren”. Er is een constante katalysator nodig, die ons helpt, soms dwingt, om vaker in dat Oog te gaan staan. Het Oog van de orkaan, waarin het even stil is. En we stil kunnen staan bij wat bloeit, maar ook bij wat aan het verwelken is. Bij onze disbalans. Deze ervaring en deze reflectie raakt ons en laat ons bewust worden wat nu echt aandacht vraagt. Hierdoor pakt iedere medewerker de regie op eigen ontwikkeling, bewegen groepen en teams naar meer cohesie en synergie. Een nog mooiere bezoekersbeleving, samen gecreëerde innovaties en ontzettend veel werkplezier vanuit die mooie verbinding, bevlogenheid en gemaakte impact. Joy, werkvreugde, levensvreugde is geen training, geen cultuurprogrammaatje. Het is een manier van kijken, manier van leven waarbij je ruimte maakt voor bewustwording, ontwikkeling, het Oog. En dan niet het onfeilbare Oog van de meester, waar wellicht het oog op het dak van het gebouw in Zwolle naar verwijst. Maar juist ook Oog hebben voor het feilbare, voor het lelijke, imperfecte. Voor het menselijke, dat zo vaak in de schaduw leeft. Want juist daar zit onze groei, daar bevinden zich de kiempjes van wie we werkelijk zijn. Geen functies, maar prachtige mensen met passie, potentieel en purpose. Zo kan dat prachtige oog op het dak straks symbool staan voor elkaar écht zien en je gezien voelen, als mens.

Wat doen we?

Alle medewerkers ervaren onze Blooming Culture Experience om bewustwording te creëren op ontwikkelkansen, oude verhalen constructief en vanuit meer waarheid te vertalen en meer verbinding met je eigen potentieel, meer echte verbinding met je collega’s. Een mooie eerste ervaring in deze tussenperiode (tussen 2 directeuren in. De nieuwe directeur start in januari 2023). Een mogelijk belangrijke katalysator voor continue doorontwikkeling van de cultuur, de mensen en teams naar meer groei en bloei.

Systemische organisatie-opstellingen geven inzicht in wat er tussen verschillende actoren in de organisatie speelde en nu speelt. Dit gaf inzicht, kansen om in de onderstroom beweging te brengen én informatie die de keuze voor de aanpak richting gaf.

We zijn ook betrokken bij het ophalen van de waarden die deze organisatie nu kiest om belangrijk te maken en te laden met nieuwe verhalen. Waarden om naar te leven, op te reflecteren en op te ontwikkelen.

Menno Braakman

Menno Braakman is organisatiestrateeg, Joyfulness consultant, trainer en (persoonlijk) leiderschapscoach. Na jaren aan de buitenkant van organisaties te hebben gewerkt in business en marketing, werd het hem duidelijk dat de essentie vaak ontbreekt in organisaties. Het is aan de binnenkant vaak niet op orde. Er is te weinig verbinding, betrokkenheid en werkplezier. Te weinig Joy. Menno wordt blij van het samen ontdekken waar de energie nog mag worden vrijgemaakt, zodat de ontwikkeling, transformatie en beweging kan ontstaan. Menno werkt vanuit de kracht van ervaringen én data, met scherpte, humor en kwetsbaarheid.

Leave a Reply