Werkplezier

Maar HOE dan?

Organisaties hebben het niet gemakkelijk in deze tijd. De snel veranderende, onzekere en complexe wereld vraagt om organisatie-brede sensitiviteit voor ontwikkelingen, een leer- en ontwikkelcultuur, wendbaarheid en innovatiekracht. Een groot deel van de medewerkers krijgt de maken met Burn-outs en Bore-out. Het is niet alleen ingewikkeld om de huidige medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen, of te behouden, het is zelfs lastig om talentvolle mensen aan te trekken. Het is dus logisch dat steeds meer organisaties niet alleen preventief kijken naar thema’s als verloop en verzuim, maar juist bewust investeren in goed werkgeverschap, in werkgeluk of werkplezier.

De bouwstenen van Werkplezier

Het is de kunst om iedereen in de organisatie (medewerkers en leiders) zélf in beweging te laten komen op de bouwstenen voor werkplezier. Wij zien disbalans in teams als een actuele ontwikkelkans. De spanning die daar ontstaat, verraad een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Een beweging naar minder energielekken, meer energiegevers en dus meer werkplezier. Zo gaat werkplezier in feite om het laten stromen van de positieve energie in de organisatie.
Vanuit de Joyfulness Coöperatie hebben we een impactvolle en speelse teamsessie ontwikkeld, die medewerkers even stil laat staan om vervolgens zélf en samen in beweging laten komen op actuele ontwikkelkansen. In de Blooming Culture Sessies ontstaat de eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de ontwikkeling. Het werkt als een katalysator voor werkplezier en aanjager van het bestaande leer & ontwikkelaanbod ten behoeve van werkplezier.

De Blooming Culture Aanpak

In onze Blooming Culture Sessies wordt in teamverband helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee dichten we de kloof tussen werkpleziervraag en aanbod, pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en creëren ze samen de lerende, wendbare en werkgelukkige organisatie die we voor ogen hebben.
We vullen de sessies graag aan met Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op cultuurgebied.

Blooming Culture Model

De Blooming Culture Experience - Teamsessies

In onze teamsessies ligt de bloem fysiek met touwen op de grond, zodat teamleden in een aantal spelvormen gaan ervaren waar de disbalans en ontwikkelkansen zijn. We werken met grondankers en themakaartjes om de belangrijkste thema’s uit de onderstroom boven water te krijgen. Zo ontstaan op een veilige en speelse manier als vanzelf de gesprekken die nodig zijn. We zien met iedere sessie een toename in eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, verbinding en ontwikkelbereidheid. Medewerkers ervaren namelijk dat ze écht invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkplezier, op hun werkcontext, op hun leven. De Joy komt steeds vaker voor op de werkvloer.

Meer informatie

Blooming Culture Scan

In de Scan maken wij gebruik van een vragenlijst die individueel door medewerkers (anoniem) wordt ingevuld. Deze vragenlijst gaat dieper in op de zeven belangrijkste thema’s die bij een bloeiende cultuur horen. De uitkomst van de vragenlijst wordt verwerkt in een presentatie op teamniveau en mogelijk op organisatieniveau. Teams kunnen onderling vergelijken en tips uitwisselen over hun aanpak van thema’s. Organisatie-breed ontdekken we wat de grote thema’s zijn waarop training en coaching, leer & ontwikkelaanbod kan worden afgestemd. De uitkomsten van de scan zijn naast nieuwe indicatoren op cultuurgebied ook voorspellers van toekomstig verzuim, verloop, innovatiekracht, wendbaarheid en productiviteit.

Meer informatie

Interesse?

Heeft u interesse in onze aanpak? Bent u nieuwsgierig naar de teamsessies en/of de scan? Het is mogelijk om hier meer informatie over te ontvangen. U kunt contact opnemen voor vragen. U kunt de teamsessies ook live ervaren in onze maandelijkse Taster sessies in Apeldoorn (iedere laatste vrijdag van de maand). U kunt de sessies en scans als katalysator met regelmaat inzetten, maar het is natuurlijk ook mogelijk om ze los in te zetten of in combinatie met andere methodes en trainingen. We zijn zeer adaptief en leveren maatwerk.

Download ook de PDF over Werkplezier en onze aanpak:
Werkplezier Maar HOE dan?

Contact