Skip to main content

Werkplezier

Maar HOE dan?

Organisaties hebben het niet gemakkelijk in deze tijd. De snel veranderende, onzekere en complexe wereld vraagt om organisatie-brede sensitiviteit voor ontwikkelingen, een leer- en ontwikkelcultuur, wendbaarheid en innovatiekracht. Een groot deel van de medewerkers krijgt de maken met Burn-outs en Bore-out. Het is niet alleen ingewikkeld om de huidige medewerkers duurzaam inzetbaar te krijgen, of te behouden, het is zelfs lastig om talentvolle mensen aan te trekken. Het is dus logisch dat steeds meer organisaties niet alleen preventief kijken naar thema’s als verloop en verzuim, maar juist bewust investeren in goed werkgeverschap, in werkgeluk of werkplezier.

De bouwstenen van Werkplezier

Het is de kunst om iedereen in de organisatie (medewerkers en leiders) zélf in beweging te laten komen op de bouwstenen voor werkplezier. Wij zien disbalans in teams als een actuele ontwikkelkans. De spanning die daar ontstaat, verraad een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Een beweging naar minder energielekken, meer energiegevers en dus meer werkplezier. Zo gaat werkplezier in feite om het laten stromen van de positieve energie in de organisatie.
Vanuit de Joyfulness Coöperatie hebben we een impactvolle en speelse teamsessie ontwikkeld, die medewerkers even stil laat staan om vervolgens zélf en samen in beweging laten komen op actuele ontwikkelkansen. In de Blooming Culture Sessies ontstaat de eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de ontwikkeling. Het werkt als een katalysator voor werkplezier en aanjager van het bestaande leer & ontwikkelaanbod ten behoeve van werkplezier.


Meer weten over dit thema?

Download dan nu de Whitepaper

Download Whitepaper