Beweging in Transities

We leven in een bijzondere tijd. Een transformatie naar een nieuw tijdperk vraagt nogal wat van ons, van onze organisaties. Veel organisaties investeren daarom bewust in digitalisering, in wendbaarheid: zelfsturend of agile werken. Deze transities vragen veel van medewerkers. Ze worden uitgenodigd om behoorlijk uit de comfortzone te gaan. En ook al willen mensen wel verandering en ook zelf veranderen, ze willen niet graag veranderd wórden! Een enorme uitdaging voor managers en bestuurders die gewend zijn om bij disbalans weer meer te gaan sturen en bemoederen. Er ontbreekt vaak een katalysator in deze transities, waardoor medewerkers zélf en samen de beweging maken.

Naar een natuurlijke, nieuwe balans

Wanneer we transities zien als een natuurlijk proces naar een natuurlijke, nieuwe balans, kunnen we ontspannen en toch worstelen tegelijk. Toch is een mate van begeleiding op de onderstroom in teams, bij deze ontwikkeling hoogst noodzakelijk. Anders voelt het als watertrappelen in het diepe.

Wij brengen graag de bodem van het zwembad af en toe omhoog om samen even stil te staan bij waar nu de actuele disbalans en dus ontwikkelkans zit. We geloven dat veiligheid, fouten mogen maken, vertrouwen en verbinding cruciaal zijn voor teams in transities naar agile, digital of zelf- en samensturing.
Transities vragen om een iteratieve aanpak, waarbij in een vast ritme, actuele spanningen en prikkels worden verwerkt op zowel structuur- als cultuurgebied. Want waar spanning zit, kunnen we weer een beweging maken.

De Blooming Culture Aanpak

In onze Blooming Culture Sessies wordt in teamverband helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee dichten we de kloof tussen vraag en aanbod, pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en creëren ze samen de lerende, wendbare en werkgelukkige organisatie die we voor ogen hebben.
We vullen de sessies graag aan met Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op cultuurgebied.

Blooming Culture Model

De Blooming Culture Experience - Teamsessies

In onze teamsessies ligt de bloem fysiek met touwen op de grond, zodat teamleden in een aantal spelvormen gaan ervaren waar de disbalans en ontwikkelkansen zijn. We werken met grondankers en themakaartjes om de belangrijkste thema’s uit de onderstroom boven water te krijgen. Zo ontstaan op een veilige en speelse manier als vanzelf de gesprekken die nodig zijn. We zien met iedere sessie een toename in eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, verbinding en ontwikkelbereidheid. Medewerkers ervaren namelijk dat ze écht invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkplezier, op hun werkcontext, op hun leven. De Joy komt steeds vaker voor op de werkvloer.

Meer informatie

Blooming Culture Scan

In de Scan maken wij gebruik van een vragenlijst die individueel door medewerkers (anoniem) wordt ingevuld. Deze vragenlijst gaat dieper in op de zeven belangrijkste thema’s die bij een bloeiende cultuur horen. De uitkomst van de vragenlijst wordt verwerkt in een presentatie op teamniveau en mogelijk op organisatieniveau. Teams kunnen onderling vergelijken en tips uitwisselen over hun aanpak van thema’s. Organisatie-breed ontdekken we wat de grote thema’s zijn waarop training en coaching, leer & ontwikkelaanbod kan worden afgestemd. De uitkomsten van de scan zijn naast nieuwe indicatoren op cultuurgebied ook voorspellers van toekomstig verzuim, verloop, innovatiekracht, wendbaarheid en productiviteit.

Meer informatie

Interesse?

Heeft u interesse in onze aanpak? Bent u nieuwsgierig naar de teamsessies en/of de scan? Het is mogelijk om hier meer informatie over te ontvangen. U kunt contact opnemen voor vragen. U kunt de teamsessies ook live ervaren in onze maandelijkse Taster sessies in Apeldoorn (iedere laatste vrijdag van de maand). U kunt de sessies en scans als katalysator met regelmaat inzetten, maar het is natuurlijk ook mogelijk om ze los in te zetten of in combinatie met andere methodes en trainingen. We zijn zeer adaptief en leveren maatwerk.

Download ook één van de Whitepapers over de rol van onze aanpak bij transities:
1. Van Agile doen naar Agile zijn met de Blooming Culture Aanpak
2. Transitie naar Zelfsturing ondersteund met de Blooming Culture Aanpak

Contact