Skip to main content

Beweging in Transities

We leven in een bijzondere tijd. Een transformatie naar een nieuw tijdperk vraagt nogal wat van ons, van onze organisaties. Veel organisaties investeren daarom bewust in digitalisering, in wendbaarheid: zelfsturend of agile werken. Deze transities vragen veel van medewerkers. Ze worden uitgenodigd om behoorlijk uit de comfortzone te gaan. En ook al willen mensen wel verandering en ook zelf veranderen, ze willen niet graag veranderd wórden! Een enorme uitdaging voor managers en bestuurders die gewend zijn om bij disbalans weer meer te gaan sturen en bemoederen. Er ontbreekt vaak een katalysator in deze transities, waardoor medewerkers zélf en samen de beweging maken.

Naar een natuurlijke, nieuwe balans

Wanneer we transities zien als een natuurlijk proces naar een natuurlijke, nieuwe balans, kunnen we ontspannen en toch worstelen tegelijk. Toch is een mate van begeleiding op de onderstroom in teams, bij deze ontwikkeling hoogst noodzakelijk. Anders voelt het als watertrappelen in het diepe.

Wij brengen graag de bodem van het zwembad af en toe omhoog om samen even stil te staan bij waar nu de actuele disbalans en dus ontwikkelkans zit. We geloven dat veiligheid, fouten mogen maken, vertrouwen en verbinding cruciaal zijn voor teams in transities naar agile, digital of zelf- en samensturing.
Transities vragen om een iteratieve aanpak, waarbij in een vast ritme, actuele spanningen en prikkels worden verwerkt op zowel structuur- als cultuurgebied. Want waar spanning zit, kunnen we weer een beweging maken.