Let's create our world of Joy

Joyfulness is onze natuurlijke staat van zijn. Door onze authentieke zelf te zijn, maken we een natuurlijke verbinding met onszelf, onze Joy en met anderen.

Echter, in de wereld van vandaag worden we nog zo vaak afgeleid door individualisme, competitie en prestatiedruk.

Teveel kinderen en volwassenen ervaren stress, depressie en eenzaamheid; ze hebben grote moeite om zichzelf te kunnen zijn en om een echte verbinding met anderen te maken.

Het is tijd dat we ons samen inzetten voor een wereld die gevuld is met compassie. Een wereld waarin we kunnen leren door middel van spel en écht samenwerken. Een wereld waarin ratio, creativiteit en intuïtie in een gezonde balans verkeren.

Samen creëren we deze wereld van Joy.

Let's inspire each other

Je werk in balans

Organisaties en teams organiseren duurzamer en natuurlijker door rekening te houden met wat een mens nodig heeft en doet bloeien. Zodat mensen niet ontwortelen, knakken, verdorren, of vroegtijdig weggeplukt worden. Ze zorgen voor een goede rijke voedingsbodem (cultuur) en warmte en licht (aandacht en investering) om te groeien.

Het aanpassingsvermogen van de natuur is extreem sterk. De natuur is continue in beweging en op zoek naar balans. Verandering en balans behoren tot de essentie van ons bestaan. Balans betekent continue het rustpunt vinden in een omgeving van dynamiek en verandering.

De “Joyfulness bloem”

Het vernieuwende element van het “Joyfulness bloem” model is dat het (net als in de natuur) aansluit op het uitgangspunt dat alles in beweging is en op zoek naar balans. In organisaties, in teams en bij individuele personen is deze dynamiek altijd gaande en is een rustpunt hard nodig. Bij Joyfulness zie je deze natuurlijke kennis terug. De dynamiek en beweging zie je terug in de drie assen. De noodzakelijk rust en balans in het “Oog”.

Zelfstandigheid kan doorslaan in te sterk individualisme. Daarmee wordt de Verbinding met anderen verminderd. Verlies niet uit het oog dat dat er samen meer wordt gecreëerd dan alleen. Aan de andere kant kan een te sterke nadruk op Verbinding leiden tot onvoldoende autonomie en verantwoordelijkheid van het individu.

Het “Oog” is het rustpunt waar de balans weer gevonden kan worden. Het is het oog van de orkaan. Door met regelmaat uit de hectiek, de dynamiek en de overheersende rationele benadering te stappen schep je gelegenheid voor nieuwe inzichten. Intuïtieve ingevingen worden altijd ontvangen op het moment van ontspanning.

De eerste as in het model is de as van dynamische Identiteit. Hier zorgen Zelf (zelfvertrouwen, ambitie, zelfkennis, zelfredzaamheid) en Verbinding (vertrouwen, veiligheid, compassie, communicatie) voor de dynamiek.

De tweede as is de as van dynamische Creativiteit. Het ontwikkelen van Talent is van groot belang. Dit talent moet dan wel ingezet en getoond worden. Krijgt talent een kans? Hoe kan te sterke competitie worden voorkomen en kan bundeling van talent leiden tot innovatie?

De derde as is die van de dynamische Intensiteit. De Impact die als organisatie bereikt moet worden is sterk afhankelijk van de hoeveelheid Energie die wordt vrijgemaakt en ingezet. Is er een inspirerend gezamenlijk doel aanwezig die zorgt dat de energie gaat stromen? Teveel nadruk op het behalen van Impact geeft echter het risico van hoge prestatiedruk en uitval door overspannenheid of vermoeidheid.

Je leven in balans

Om als bloem te kunnen bloeien moet je eerst een heel groeiproces door. Je hebt goede wortels nodig en je steel en blaadjes hebben tijd en voeding nodig. Zo is ook de ontwikkeling van het Zelf een kwetsbaar proces. Veel mensen raken de balans kwijt gedurende hun groeiproces en lopen daar later in hun leven tegen aan.

Het is belangrijk jouw echte kern, jouw Zelf, weer te ervaren. Om overtuigingen van anderen die jou belemmeren te zien en los te laten. Voelen wie je Zelf echt bent, waar je talenten liggen en wat je energie geeft. En vanuit dit gevoel van Joy contact maken met de mensen om je heen. Er voor anderen zijn vanuit aandacht en empathie. Samen met anderen werken aan het realiseren van een mooie uitdaging.

Let's connect