Skip to main content

MTO 3.0

In deze snel veranderende en complexe wereld is het cruciaal om te weten hoe het écht gaat met je medewerkers én om diezelfde medewerkers de regie en daarmee eigenaarschap te geven over hun tevredenheid, hun werkplezier. Mede daarom zien we veel bedrijven (terecht) investeren in de veerkracht, adaptiviteit, het leer- en ontwikkelvermogen van medewerkers. Naast investeringen in goede voorzieningen en arbeidsvoorwaarden, investeringen in vitaliteitstrainingen, leer & ontwikkelmogelijkheden, wordt het belangrijker om met regelmaat de peilstok in de organisatie te steken én de medewerker meer regie te geven.

Klassieke MTO over de datum

De klassieke aanpak met een jaarlijks of tweejaarlijks MTO (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek) is eigenlijk over de datum. De tevredenheid of liever, betrokkenheid, werkplezier en bevlogenheid, fluctueert meer dan ooit en dit maakt de huidige jaarlijkse MTO meting eigenlijk onbetrouwbaar. De oorzaak blijkt achteraf lastig te definiëren. Deze verhoogde dynamiek biedt echter ook veel kansen: ontwikkelkansen. Immers: waar spanning zit, zit beweging. Daarnaast wordt het MTO vaak ervaren als een soort extra beoordeling van boven (management) of van buiten (extern bureau). Er wordt een diagnose gesteld en na presentatie van de feiten, mag het team met een verbeterplan komen. Velen ervaren dit als een weinig motiverend proces.
Dit vraagt dus om een vernieuwde aanpak en een hogere frequentie van meten. Een systemische aanpak vanuit een positief, bottom-up perspectief, waarbij de regie voor ontwikkeling bij de medewerkers ligt.

Meer weten over dit thema?

Download dan nu de Whitepaper

Download Whitepaper