MTO 3.0

In deze snel veranderende en complexe wereld is het cruciaal om te weten hoe het écht gaat met je medewerkers én om diezelfde medewerkers de regie en daarmee eigenaarschap te geven over hun tevredenheid, hun werkplezier. Mede daarom zien we veel bedrijven (terecht) investeren in de veerkracht, adaptiviteit, het leer- en ontwikkelvermogen van medewerkers. Naast investeringen in goede voorzieningen en arbeidsvoorwaarden, investeringen in vitaliteitstrainingen, leer & ontwikkelmogelijkheden, wordt het belangrijker om met regelmaat de peilstok in de organisatie te steken én de medewerker meer regie te geven.

Klassieke MTO over de datum

De klassieke aanpak met een jaarlijks of tweejaarlijks MTO (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek) is eigenlijk over de datum. De tevredenheid of liever, betrokkenheid, werkplezier en bevlogenheid, fluctueert meer dan ooit en dit maakt de huidige jaarlijkse MTO meting eigenlijk onbetrouwbaar. De oorzaak blijkt achteraf lastig te definiëren. Deze verhoogde dynamiek biedt echter ook veel kansen: ontwikkelkansen. Immers: waar spanning zit, zit beweging. Daarnaast wordt het MTO vaak ervaren als een soort extra beoordeling van boven (management) of van buiten (extern bureau). Er wordt een diagnose gesteld en na presentatie van de feiten, mag het team met een verbeterplan komen. Velen ervaren dit als een weinig motiverend proces.
Dit vraagt dus om een vernieuwde aanpak en een hogere frequentie van meten. Een systemische aanpak vanuit een positief, bottom-up perspectief, waarbij de regie voor ontwikkeling bij de medewerkers ligt.

De Blooming Culture Aanpak

Deze peilingen en teamontwikkeling sessies noemen we Blooming Culture Sessies. In deze sessies wordt in teamverband helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee dichten we de kloof tussen vraag en aanbod, pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en creëren ze samen de lerende, wendbare en werkgelukkige organisatie die we voor ogen hebben.
We vullen de sessies graag aan met Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op cultuurgebied.

Blooming Culture Model

De Blooming Culture Experience - Teamsessies

In onze teamsessies ligt de bloem fysiek met touwen op de grond, zodat teamleden in een aantal spelvormen gaan ervaren waar de disbalans en ontwikkelkansen zijn. We werken met grondankers en themakaartjes om de belangrijkste thema’s uit de onderstroom boven water te krijgen. Zo ontstaan op een veilige en speelse manier als vanzelf de gesprekken die nodig zijn. We zien met iedere sessie een toename in eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, verbinding en ontwikkelbereidheid. Medewerkers ervaren namelijk dat ze écht invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkplezier, op hun werkcontext, op hun leven. De Joy komt steeds vaker voor op de werkvloer.

Meer informatie

Blooming Culture Scan

In de Scan maken wij gebruik van een vragenlijst die individueel door medewerkers (anoniem) wordt ingevuld. Deze vragenlijst gaat dieper in op de zeven belangrijkste thema’s die bij een bloeiende cultuur horen. De uitkomst van de vragenlijst wordt verwerkt in een presentatie op teamniveau en mogelijk op organisatieniveau. Teams kunnen onderling vergelijken en tips uitwisselen over hun aanpak van thema’s. Organisatie-breed ontdekken we wat de grote thema’s zijn waarop training en coaching, leer & ontwikkelaanbod kan worden afgestemd. De uitkomsten van de scan zijn naast nieuwe indicatoren op cultuurgebied ook voorspellers van toekomstig verzuim, verloop, innovatiekracht, wendbaarheid en productiviteit.

Meer informatie

Interesse?

Heeft u interesse in onze aanpak? Bent u nieuwsgierig naar de teamsessies en/of de scan? Het is mogelijk om hier meer informatie over te ontvangen. U kunt contact opnemen voor vragen. U kunt de teamsessies ook live ervaren in onze maandelijkse Taster sessies in Apeldoorn (iedere laatste vrijdag van de maand). U kunt de sessies en scans als katalysator met regelmaat inzetten, maar het is natuurlijk ook mogelijk om ze los in te zetten of in combinatie met andere methodes en trainingen. We zijn zeer adaptief en leveren maatwerk.

Download ook de PDF over MTO 3.0 en onze aanpak:
Van Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) naar Medewerkers Bevlogenheid met de Blooming Culture Aanpak

Contact