Skip to main content
Organisatiecultuur

De cultuurscrum: het samenwerken beleven

By 1 oktober 2020oktober 2nd, 20202 Comments

 

Wie wil dit niet?

Leiding geven of werken in een organisatie waarin positieve beleving centraal staat. Waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en vanuit passie samen met anderen creëren om het verschil te maken. Waarin je het enthousiasme ziet en voelt, omdat er samen een doel wordt behaald dat van tevoren voor onmogelijk leek. Juist omdat dit vanuit synergie is ontstaan. Dan wordt werken een mooie belevenis in een organisatie die bloeit en daardoor moeiteloos resultaat haalt.

Het vuur gedoofd

In veel organisaties is het vuur echter gedoofd. Het gevoel van matheid en stroperigheid overheerst. De beleving bij te dragen aan iets waardevols is verdwenen in organisaties die worden overheerst door de wereld van systemen, planning & control en protocollen. Hoog tijd dus om gezamenlijk te werken aan een doel en aan betekenisgeving, om op die manier de betrokkenheid en motivatie te verhogen. Met de kreet “terug naar de bedoeling” (naar het boek van Wouter Hart) en de WHY in de golden circle van Simon Sinek, werd dit thema een aantal jaar geleden in veel organisaties weer op de agenda gezet. Vanuit een gezamenlijk willen moet het vuur weer worden opgestookt. Zo komt er beleving terug in organisaties.

Positieve beleving

Beleving als gevoel, ontstaat vanuit de zintuiglijke ervaring van de ruimte om ons heen. De ervaring van het hier en nu. Onze gemoedstoestand en ons gedrag worden er sterk door beïnvloed. Consumenten worden daarom met Customer Experience strategieën verleid met een positieve beleving. Als mensen geraakt worden, dan blijft de ervaring hangen en dat verkoopt. Dan komen mensen terug. Het actief managen van deze klantervaring en -beleving is essentieel om als organisatie onderscheidend te zijn van de concurrentie. 

De sociale en psychologische ruimte als blinde vlek

De grote rol van onbewuste waarneming bij de beleving van een ruimte of omgeving wordt onderschat. De kans is groot dat iemand desgevraagd een dag later wel woorden kan vinden voor de sfeer van een ontmoeting, maar niet meer kan vertellen welke kleur de muur had in de ruimte waar de ontmoeting plaats vond.

Waarom geven we dan zoveel aandacht aan de spullen in het gebouw en het gebouw zelf, maar zo weinig aandacht aan de beleving van de “sociale en psychologische” ruimte? Iedereen in een organisatie beleeft dagelijks alle aspecten van de organisatiecultuur. De leuke dingen en de nare dingen. Het bepaalt in grote mate van het werkplezier en de productiviteit!

Het vuur opstoken is dan nog maar één mogelijke verbetering die kan worden toegepast. Een bloeiende organisatie heeft meer dan herstel van het vuur nodig. Ook op andere gebieden snakken mensen naar een betekenisvolle, positieve beleving, omdat ze last hebben van gedrag dat een positieve beleving in de weg staat.

Psychologische veiligheid

We besteden veel aandacht aan fysieke veiligheid op het werk, maar qua psychologische veiligheid hebben we vaak geen benul hoe het ervoor staat in de organisatie. Één keer per twee jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek moet voldoende inzicht bieden. Terwijl juist door die psychologische veiligheid het welbevinden op het werk, en daarmee ook het succes van de organisatie, wordt bepaald. Eens in de twee jaar noem ik geen vinger aan de pols. En dat is op zijn zachtst gezegd vreemd voor organisaties die alles in het werk stellen om in “çontrol” te zijn. Waarom zit de “control” wel op de (financiële) middelen en niet op hoe mensen zich voelen, op cultuur?

Zo heeft Google al een paar jaar geleden ontdekt dat psychologische veiligheid de belangrijkste voorwaarde is voor teameffectiviteit

Hoe is het met de psychologische veiligheid in jouw organisatie gesteld? Gaat iedereen een gezonde verbinding met anderen aan? Handelen medewerkers vanuit autonomie, maar geven zij tegelijkertijd ook aandacht aan een goede verbinding met collega’s of leiders? Hoe gedragen leiders zich? Als dit cultuurelement niet op orde is, zie je dit terug in symptomen als competitief gedrag, vervreemding tot aan pestgedrag. En we zien dan meer geroddel en geklaag. Dit is bijzonder schadelijk voor de organisatie. Het beïnvloedt bijvoorbeeld de effectiviteit, innovatiekracht, verzuim, verloop, aantrekkingskracht op talent. Uit een in maart uitgevoerd onderzoek onder hoogopgeleiden blijkt dat 17% op zoek is naar een andere baan, omdat zij last hebben van psychologische onveiligheid. Speelt dat ook in jouw organisatie? Weet je dat?

Wordt het aanwezige talent maximaal ingezet? Talentmanagement is al een aantal jaren in opkomst. Het heeft echter geen enkele zin, als er vanuit de cultuur geen goede voedingsbodem is. Aanwezig talent zal veiligheid moeten ervaren om zichzelf te laten zien. Dat kan alleen als er geëxperimenteerd mag worden en je geen negatieve beoordeling krijgt of afwijzing ervaart in het team, als je een keer een fout maakt. Synergie ontstaat vanuit verbinding tussen mensen en de durf om je creatieve talenten in te zetten. Synergie leidt tot innovatie. Als het op dit gebied niet in orde is zie je ongezonde competitie tussen medewerkers en onderprestatie. 

De cultuurscrum

In de aanpak van de Joyfulness Coöperatie staat een continue reflectiemechanisme  centraal, gericht op de gehele organisatiecultuur. Dat is heel wat anders dan iedere twee jaar een onderzoek. Je wilt in je organisatie toch ook een vinger aan de pols als het gaat om de organisatiecultuur. Met gebruik van onze Blooming Culture aanpak kun je als organisatie vorm geven aan een continue beleving van alle cultuuraspecten: noem het een soort cultuurscrum. Keer op keer kijk je wat zich in het hier en nu aandient en wat aandacht nodig heeft om de balans in de organisatie terug te brengen. We noemen dit de Experience (De Beleving).

Organisation Experience Management

Wij zien graag dat iedereen zich onderdompelt in zo’n “Experience”. Dat alle deelnemers midden in zo’n beleving aanwezig zijn en actief meedoen. Dat maakt een beleving memorabel. Daarom staat spelen, ervaren, intuïtie en vanuit authenticiteit een natuurlijke verbinding maken, centraal. Zo maken we samen een natuurlijke beweging naar een bloeiende organisatie, waarin werken zoveel mogelijk een positief memorabele beleving is. Organisaties kunnen op deze manier vorm geven aan Experience Management. Niet gericht op de Customer, maar op hoe de medewerkers in de eigen organisatie zich voelen. Maar net als bij Customer Experience Management is ook hier het actief managen van deze ervaring en beleving essentieel om als organisatie onderscheidend te zijn van de concurrentie. 

Je hebt nu de kans om zo’n Experience te ervaren. Meldt je aan voor één van onze regionale Coronaproof Roadshows in oktober en november 2020.

Johan Spaans

Johan is oprichter van de Joyfulness Coöperatie en schrijver van het boek “Joyfulness, van selfie naar compassie. Johan is innovatief, bevlogen en creatief. Als voormalig manager weet hij dat de aandacht in organisaties nog steeds vooral uit gaat naar systemen, regels en structuren. Mensen worden daarbij veelal gezien als “resources”. Innoveren is echter totaal anders dan controleren en rapporteren. Johan weet dat het juist de mensen zijn die het verschil maken. Door als organisatie te investeren in persoonlijk ontwikkeling leg je de basis voor succes. Dat is de kracht van het Blooming Culture model.

2 Comments

Leave a Reply