Skip to main content

De Leer- en Ontwikkelcultuur

In deze snel veranderende en complexe wereld is het cruciaal om te investeren in organisatie-brede sensitiviteit voor ontwikkelingen, een leer- en ontwikkelcultuur, wendbaarheid en innovatiekracht. Steeds meer organisaties hebben daarom hun leer- en ontwikkel (learning & development) aanbod goed op orde. Er zijn genoeg mogelijkheden om je als medewerker verder te bekwamen in je vak qua kennis en skills, om nieuwe talenten te ontdekken, verder te bekwamen én kansen te pakken voor je persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. De vraag is echter: wordt hier wel effectief en genoeg gebruik van gemaakt?

Vraag versus Aanbod

Hoe stimuleren we om te leren en hoe gestimuleerd zijn medewerkers op dit moment? Er is meer nodig dan enkel een leer- en ontwikkelaanbod creëren, enkel de structuur goed neerzetten. Het is in onze optiek vooral belangrijk om een leercultuur te ontwikkelen door het te verweven in bestaande ontmoetingen en uit te breiden met een nieuw soort ontmoetingen in een vast ritme. We geloven in een rode draad in leren en ontwikkelen, die enerzijds de urgentie benadrukt vanuit de organisatiedoelstellingen, anderzijds de urgentie op persoonlijk- en teamgebied. Te weinig leren en ontwikkelen heeft immers effecten op verzuim, verloop, werkplezier, synergie en creativiteit.

Verticaal ontwikkelen

De organisatie heeft uiteraard vooral behoefte aan professionaliteit en vakmanschap. Hier wordt het aanbod voor horizontaal leren op afgestemd (skills en kennis). Daarnaast zorgt verticaal leren (ontwikkelen van het bewustzijnsniveau van medewerkers) voor het beter dealen met een onzekere, dynamische en complexe wereld: voor meer wendbaarheid, adaptiviteit en innovatiekracht. Een sprong in dit zogenaamde “sense-making level” zorgt ervoor dat medewerkers en leiders in staat om problemen en situaties vanuit een wijzer perspectief te beschouwen.

Waar spanning zit, zit beweging
Verticale ontwikkeling wordt met name getriggerd door oncomfortabele situaties en omstandigheden, door een mate van urgentie. Zo ervaart iedere medewerker met enige regelmaat weerstand en disbalans in het team. Soms komen ze zichzelf hierbij behoorlijk tegen en dit kan even zorgen voor energieverlies of tot minder verbinding in het team. Wij zien disbalans als een actuele ontwikkelkans. De spanning die daar ontstaat, verraadt een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Vanuit de Joyfulness Coöperatie hebben we hiervoor een impactvolle leerervaring ontwikkeld in de vorm van specifieke “ophaal-sessies”: de Blooming Culture Sessies.

Meer weten over dit thema?

Download dan nu de Whitepaper

Download Whitepaper