De Leer- en Ontwikkelcultuur

In deze snel veranderende en complexe wereld is het cruciaal om te investeren in organisatie-brede sensitiviteit voor ontwikkelingen, een leer- en ontwikkelcultuur, wendbaarheid en innovatiekracht. Steeds meer organisaties hebben daarom hun leer- en ontwikkel (learning & development) aanbod goed op orde. Er zijn genoeg mogelijkheden om je als medewerker verder te bekwamen in je vak qua kennis en skills, om nieuwe talenten te ontdekken, verder te bekwamen én kansen te pakken voor je persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. De vraag is echter: wordt hier wel effectief en genoeg gebruik van gemaakt?

Vraag versus Aanbod

Hoe stimuleren we om te leren en hoe gestimuleerd zijn medewerkers op dit moment? Er is meer nodig dan enkel een leer- en ontwikkelaanbod creëren, enkel de structuur goed neerzetten. Het is in onze optiek vooral belangrijk om een leercultuur te ontwikkelen door het te verweven in bestaande ontmoetingen en uit te breiden met een nieuw soort ontmoetingen in een vast ritme. We geloven in een rode draad in leren en ontwikkelen, die enerzijds de urgentie benadrukt vanuit de organisatiedoelstellingen, anderzijds de urgentie op persoonlijk- en teamgebied. Te weinig leren en ontwikkelen heeft immers effecten op verzuim, verloop, werkplezier, synergie en creativiteit.

Verticaal ontwikkelen

De organisatie heeft uiteraard vooral behoefte aan professionaliteit en vakmanschap. Hier wordt het aanbod voor horizontaal leren op afgestemd (skills en kennis). Daarnaast zorgt verticaal leren (ontwikkelen van het bewustzijnsniveau van medewerkers) voor het beter dealen met een onzekere, dynamische en complexe wereld: voor meer wendbaarheid, adaptiviteit en innovatiekracht. Een sprong in dit zogenaamde “sense-making level” zorgt ervoor dat medewerkers en leiders in staat om problemen en situaties vanuit een wijzer perspectief te beschouwen.

Waar spanning zit, zit beweging
Verticale ontwikkeling wordt met name getriggerd door oncomfortabele situaties en omstandigheden, door een mate van urgentie. Zo ervaart iedere medewerker met enige regelmaat weerstand en disbalans in het team. Soms komen ze zichzelf hierbij behoorlijk tegen en dit kan even zorgen voor energieverlies of tot minder verbinding in het team. Wij zien disbalans als een actuele ontwikkelkans. De spanning die daar ontstaat, verraadt een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Vanuit de Joyfulness Coöperatie hebben we hiervoor een impactvolle leerervaring ontwikkeld in de vorm van specifieke “ophaal-sessies”: de Blooming Culture Sessies.

Blooming Culture Model

De Blooming Culture Aanpak

In onze Blooming Culture Sessies wordt in teamverband helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee dichten we de kloof tussen vraag en aanbod, pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en creëren ze samen de lerende, wendbare en werkgelukkige organisatie die we voor ogen hebben.
We vullen de sessies graag aan met Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op cultuurgebied.

De Blooming Culture Experience - Teamsessies

In onze teamsessies ligt de bloem fysiek met touwen op de grond, zodat teamleden in een aantal spelvormen gaan ervaren waar de disbalans en ontwikkelkansen zijn. We werken met grondankers en themakaartjes om de belangrijkste thema’s uit de onderstroom boven water te krijgen. Zo ontstaan op een veilige en speelse manier als vanzelf de gesprekken die nodig zijn. We zien met iedere sessie een toename in eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, verbinding en ontwikkelbereidheid. Medewerkers ervaren namelijk dat ze écht invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkplezier, op hun werkcontext, op hun leven. De Joy komt steeds vaker voor op de werkvloer.

Meer informatie

Blooming Culture Scan

In de Scan maken wij gebruik van een vragenlijst die individueel door medewerkers (anoniem) wordt ingevuld. Deze vragenlijst gaat dieper in op de zeven belangrijkste thema’s die bij een bloeiende cultuur horen. De uitkomst van de vragenlijst wordt verwerkt in een presentatie op teamniveau en mogelijk op organisatieniveau. Teams kunnen onderling vergelijken en tips uitwisselen over hun aanpak van thema’s. Organisatie-breed ontdekken we wat de grote thema’s zijn waarop training en coaching, leer & ontwikkelaanbod kan worden afgestemd. De uitkomsten van de scan zijn naast nieuwe indicatoren op cultuurgebied ook voorspellers van toekomstig verzuim, verloop, innovatiekracht, wendbaarheid en productiviteit.

Meer informatie

Interesse?

Heeft u interesse in onze aanpak? Bent u nieuwsgierig naar de teamsessies en/of de scan? Het is mogelijk om hier meer informatie over te ontvangen. U kunt contact opnemen voor vragen. U kunt de teamsessies ook live ervaren in onze maandelijkse Taster sessies in Apeldoorn (iedere laatste vrijdag van de maand). U kunt de sessies en scans als katalysator met regelmaat inzetten, maar het is natuurlijk ook mogelijk om ze los in te zetten of in combinatie met andere methodes en trainingen. We zijn zeer adaptief en leveren maatwerk.

Download ook de PDF over Learning & Development en onze aanpak:
Stimuleren van een leer- en ontwikkelcultuur met de Blooming Culture Aanpak

Contact