Je team komt tot bloei

met de Blooming Culture Aanpak

1,5 meter afstand

Met een holistische, mensgerichte aanpak, waarbij ervaren, spelen, intuïtie en de aanstekelijke joy van onze trainers en coaches centraal staat.
Onze unieke Blooming Culture Aanpak vormt de rode draad in de organisatie voor continue cultuurontwikkeling; geïnitieerd door de medewerkers en teams zelf. Allerlei mogelijke combinatie van coaching, training, blooming culture team sessies én een scan biedt inzicht, verbinding en de nodige beweging naar een bloeiende cultuur in uw team.

Voor elk team een passend pakket:

Cultuur inzicht

Scan

Teamontwikkeling

Experience

Cultuur inzicht & Ontwikkeling

Scan & Experience

Meten & Benchmarken

Dashboard

Team- & Talentontwikkeling

Experience & Play

Cultuur & Impact/Energie

Discovery

Persoonlijke- & Teamontwikkeling

Growth & Bloom

Ontwikkeling & Verbinding

Reach for the stars