Skip to main content

Blooming Culture Dashboard

Monitoren van cultuurthema’s

Met het Blooming Culture Dashboard geeft u vorm aan de monitoring van de belangrijkste cultuurwaarden in uw organisatie. Door de Scan & Experience met regelmaat uit te voeren krijgt u inzicht in de veranderingen in de cultuur van uw team of organisatie vanuit twee verschillende invalshoeken. Vanuit onderzoek en vanuit een spelvorm weet u waar uw aandacht wordt gevraagd om de prestatie van uw team op een natuurlijke manier te versterken. Door met regelmaat te meten is ook een externe en interne benchmark mogelijk.

Inzicht in een steeds veranderende situatie

U bent al gewend belangrijke indicatoren voor de bedrijfsvoering te monitoren. Vaak zijn dit financiële en personele prestatie-indicatoren. Op deze wijze bent u in staat tijdig te reageren en bij te sturen op belangrijke ontwikkelingen. Ditzelfde kunt u voor belangrijke cultuurthema’s doen door gebruik van ons Blooming Culture Dashboard. U zult ervaren dat veranderingen in cultuurthema’s de voorbode zijn van veranderingen in KPI’s op het gebied van HRM. U bent dus in staat om bij te sturen op ontwikkelingen nog voordat deze ontwikkelingen leiden tot concrete gebeurtenissen. Denk daarbij aan ziekteverzuim, motivatie en uitstroom.

Resultaten:

  • Inzicht in en monitoring van belangrijke cultuurthema’s
  • Anticiperen op belangrijke ontwikkelingen
  • Meer werkplezier
  • Meer eigenaarschap, ondernemerschap en zelfbewustzijn


© Lydia Knoop

Wat is het Blooming Culture Dashboard?”

Door het herhaald uitvoeren van de Scan & Experience ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de belangrijke cultuurthema’s. Dat kan op teamniveau of organisatieniveau. Op individueel niveau bestaat de mogelijkheid ook en zou dit toegepast kunnen worden bij een persoonlijk ontwikkelplan.

Door een jaarlijks terugkerende Scan & Experience krijgt u inzicht in de ontwikkeling van uw organisatie. Als uw score op alle cultuurelementen hoog is ontvangt u het Blooming Culture Keurmerk. Hiermee kunt u zich onderscheiden van andere organisaties. U bent daarmee als organisatie aantrekkelijker voor investeerders, partners en het aantrekken van talent.

Ook bieden wij de mogelijkheid om in het kader van een organisatieontwikkelingstraject  Incompany Blooming Culture trainers op te leiden die gedurende het jaar meerdere malen een Scan & Experience meting bij uw teams kunnen verrichten. Dit in combinatie met het afsluiten van een licentieovereenkomst.

Voldoende mogelijkheden dus om nog eerder op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen in de bedrijfscultuur.

Aan de slag

Wilt u ook met grote regelmaat meer inzicht hebben in de belangrijkste cultuurelementen van uw organisatie? Neem contact met ons op en we bespreken uw behoefte.

De Blooming Culture Dashboard kent de volgende stappen:

  • Bepalen omvang,  meetniveau en frequentie van de Scan
  •  Bepalen openheid, communicatie en planning van de activiteiten
  •  Uitzetten van de vragenlijst voor de Scan
  •  Verwerken vragenlijst en rapportagepresentatie

Johan Spaans

Oprichter/Voorzitter/Trainer

Johan is oprichter van de Joyfulness Coöperatie en schrijver van het boek “Joyfulness, van selfie naar compassie. Johan is innovatief, bevlogen en creatief.

Als voormalig manager weet hij dat de aandacht in organisaties nog steeds vooral uit gaat naar systemen, regels en structuren. Mensen worden daarbij veelal gezien als “resources”. Innoveren is echter totaal anders dan controleren en rapporteren. Johan weet dat het juist de mensen zijn die het verschil maken. Door als organisatie te investeren in persoonlijk ontwikkeling leg je de basis voor succes. Dat is de kracht van het Blooming Culture model.

Zelfbewuste mensen nemen de verantwoordelijkheid voor hun handelen en zijn authentiek. Zij gebruiken hun verstand, creativiteit en intuïtie. Daarbij zijn zij beter in staat om op een gezonde manier verbinding met anderen aan te gaan. Dat zorgt voor een cultuur van veiligheid en ruimte die nodig is om te experimenteren en te innoveren. Moderne leiders faciliteren deze omgeving.

Johan ondersteunt de noodzakelijke persoonlijke - en leiderschapsontwikkeling als intuïtief coach en als stress & burn-out coach. Als trainer en consultant van de Joyfulness Coöperatie is Johan erop gericht om de bewustwording van persoonlijke en cultuurpatronen te versterken. Vandaaruit zullen mooie creatieve initiatieven ontstaan die de kracht van de organisatie versterken.

Menno Braakman

Secretaris/Trainer

Menno Braakman is organisatiestrateeg, Joyfulness consultant, trainer, numeroloog en (persoonlijk) leiderschapscoach. Na jaren aan de buitenkant van organisaties te hebben gewerkt in business en marketing, werd het hem duidelijk dat de essentie vaak ontbreekt in organisaties. Het is aan de binnenkant vaak niet op orde. Er is te weinig verbinding, betrokkenheid en werkplezier. Te weinig Joy. Menno wordt blij van het samen ontdekken waar de energie nog mag worden vrijgemaakt, zodat de ontwikkeling, transformatie en beweging kan ontstaan. Menno werkt vanuit waarheid (zowel datagericht als intuïtief), met scherpte, humor en kwetsbaarheid.

Neem contact met ons op en we bespreken uw behoefte.

Let's connect