Gedoe in Teams

We hebben het wel allemaal weleens meegemaakt. Gedoe in je team. We zien dat onveiligheid en wantrouwen veel van dit gedoe veroorzaakt. Maar waar komt dit vandaan? Zit het in de cultuur, in de muren? Is het de leiderschapsstijl van de manager, de bestuurder? De reactie onder teamleden is vaak vanuit hun favoriete copingmechanisme: we zien overcompensatie van de één in de vorm van meer kracht tonen, de ander maakt zich onzichtbaar en pleased zich een ongeluk. Met roddelen, ellebogenwerk, pesten, verzuim en verloop tot gevolg. Ook de eerste reactie vanuit het management is vaak het oordeel. Wie is de rotte appel en wie “functioneert” niet? De ziekte wegsnijden lijkt een prettige snelle oplossing, maar heeft lang niet altijd effect op de achterliggende (vaak systemische) oorzaak.

Ook stagnatie in innovatieprojecten komt ontzettend vaak voor. De meeste organisaties zijn geprogrammeerd om te beheersen en controleren. De continue energie en veranderbereidheid die nodig is voor innovatie, ontbreekt in dit soort organisaties vroeg of laat in het proces. En ook dit.. levert veel gedoe in teams op..

Positief perspectief

Bij de Joyfulness Coöperatie kijken we graag vanuit een positief perspectief naar situaties. We kijken zonder oordeel en zien logisch gedrag. We zien kansen. De spanning die in teams ontstaat, verraadt een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Zo ontstaat vanuit urgentie en bewustwording op het ontwikkelthema een leer & ontwikkelbehoefte bij de medewerker en/of bij het team.

Vanuit de Joyfulness Coöperatie hebben we hiervoor een impactvolle leerervaring ontwikkeld in de vorm van specifieke “ophaal-sessies”: de Blooming Culture Sessies.

De Blooming Culture Aanpak

In onze Blooming Culture Sessies wordt in teamverband helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee dichten we de kloof tussen vraag en aanbod, pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en creëren ze samen de lerende, wendbare en werkgelukkige organisatie die we voor ogen hebben.
We vullen de sessies graag aan met Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op cultuurgebied.

Blooming Culture Model

De Blooming Culture Experience - Teamsessies

In onze teamsessies ligt de bloem fysiek met touwen op de grond, zodat teamleden in een aantal spelvormen gaan ervaren waar de disbalans en ontwikkelkansen zijn. We werken met grondankers en themakaartjes om de belangrijkste thema’s uit de onderstroom boven water te krijgen. Zo ontstaan op een veilige en speelse manier als vanzelf de gesprekken die nodig zijn. We zien met iedere sessie een toename in eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, verbinding en ontwikkelbereidheid. Medewerkers ervaren namelijk dat ze écht invloed kunnen uitoefenen op hun eigen werkplezier, op hun werkcontext, op hun leven. De Joy komt steeds vaker voor op de werkvloer.

Meer informatie

Blooming Culture Scan

In de Scan maken wij gebruik van een vragenlijst die individueel door medewerkers (anoniem) wordt ingevuld. Deze vragenlijst gaat dieper in op de zeven belangrijkste thema’s die bij een bloeiende cultuur horen. De uitkomst van de vragenlijst wordt verwerkt in een presentatie op teamniveau en mogelijk op organisatieniveau. Teams kunnen onderling vergelijken en tips uitwisselen over hun aanpak van thema’s. Organisatie-breed ontdekken we wat de grote thema’s zijn waarop training en coaching, leer & ontwikkelaanbod kan worden afgestemd. De uitkomsten van de scan zijn naast nieuwe indicatoren op cultuurgebied ook voorspellers van toekomstig verzuim, verloop, innovatiekracht, wendbaarheid en productiviteit.

Meer informatie

Interesse?

Heeft u interesse in onze aanpak? Bent u nieuwsgierig naar de teamsessies en/of de scan? Het is mogelijk om hier meer informatie over te ontvangen. U kunt contact opnemen voor vragen. U kunt de teamsessies ook live ervaren in onze maandelijkse Taster sessies in Apeldoorn (iedere laatste vrijdag van de maand). U kunt de sessies en scans als katalysator met regelmaat inzetten, maar het is natuurlijk ook mogelijk om ze los in te zetten of in combinatie met andere methodes en trainingen. We zijn zeer adaptief en leveren maatwerk.

Download de PDFs:
1. De Blooming Culture Aanpak als katalysator voor innovatieprojecten
2. Gedoe in teams als ontwikkelkans met de Blooming Culture Aanpak

Contact