Skip to main content

Gedoe in Teams

We hebben het wel allemaal weleens meegemaakt. Gedoe in je team. We zien dat onveiligheid en wantrouwen veel van dit gedoe veroorzaakt. Maar waar komt dit vandaan? Zit het in de cultuur, in de muren? Is het de leiderschapsstijl van de manager, de bestuurder? De reactie onder teamleden is vaak vanuit hun favoriete copingmechanisme: we zien overcompensatie van de één in de vorm van meer kracht tonen, de ander maakt zich onzichtbaar en pleased zich een ongeluk. Met roddelen, ellebogenwerk, pesten, verzuim en verloop tot gevolg. Ook de eerste reactie vanuit het management is vaak het oordeel. Wie is de rotte appel en wie “functioneert” niet? De ziekte wegsnijden lijkt een prettige snelle oplossing, maar heeft lang niet altijd effect op de achterliggende (vaak systemische) oorzaak.

Ook stagnatie in innovatieprojecten komt ontzettend vaak voor. De meeste organisaties zijn geprogrammeerd om te beheersen en controleren. De continue energie en veranderbereidheid die nodig is voor innovatie, ontbreekt in dit soort organisaties vroeg of laat in het proces. En ook dit.. levert veel gedoe in teams op..

Positief perspectief

Bij de Joyfulness Coöperatie kijken we graag vanuit een positief perspectief naar situaties. We kijken zonder oordeel en zien logisch gedrag. We zien kansen. De spanning die in teams ontstaat, verraadt een mogelijke ontwikkelbeweging voor de medewerker, het team én de organisatie. Zo ontstaat vanuit urgentie en bewustwording op het ontwikkelthema een leer & ontwikkelbehoefte bij de medewerker en/of bij het team.

Vanuit de Joyfulness Coöperatie hebben we hiervoor een impactvolle leerervaring ontwikkeld in de vorm van specifieke “ophaal-sessies”: de Blooming Culture Experience Sessies.

De Blooming Culture Aanpak

In onze Blooming Culture Sessies wordt in teamverband helder wat nú aandacht vraagt in de onderstroom van het team. Waar nú ontwikkelkansen liggen. Door deze sessies met regelmaat te doen, ontstaat steeds opnieuw helderheid én urgentie op de actuele ontwikkelkans. Hierdoor komt uit de medewerker en uit het team vanzelf een hulpvraag voor coaching, voor training, voor horizontaal én verticaal ontwikkelen. Hiermee dichten we de kloof tussen vraag en aanbod, pakken gemotiveerde medewerkers en teams zelf de regie op hun ontwikkeling en creëren ze samen de lerende, wendbare en werkgelukkige organisatie die we voor ogen hebben.
We vullen de sessies graag aan met Blooming Culture Scans die met behulp van een vragenlijst de huidige status van mensen en teams in kaart brengen. Hierdoor kunnen teams van elkaar leren en ontstaat nieuwe managementinformatie, nieuwe indicatoren, op leren & ontwikkelen, op cultuurgebied.

Blooming Culture Model