Ombir Foundation

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien

Na het overlijden van zijn oma, hij was nog student, vertrok Mick Bröcker voor onbepaalde tijd naar Tibet. Hier leefde hij met Tibetaanse monniken in een klooster. Bij terugkomst in Nederland richtte hij de Ombir Foundation op. Zijn missie was om weeskinderen daar een betere toekomst te geven. Sinds eind 2015 verblijft hij in Nepal in de buurt van zijn weeskinderen. Inmiddels is het Ombir Children’s home gebouwd en de kinderen gaan naar school. Honderd procent van de donaties wordt gebruikt voor educatie van de jongens en meisjes.
Meer projecten volgen bij de groei van het aantal Leden en Vrienden. Zij kunnen zelf met suggesties komen.

Join Us

Tegen eenzame jongeren

Plastic Whale is de eerste professionele plastic fishing company ter wereld. Een social enterprise met een missie: ‘s werelds wateren plasticvrij maken. Dat doen wij door met zoveel mogelijk mensen plastic te vissen. En van het opgeviste plastic bouwen wij prachtige design sloepen. Zo hebben wij inmiddels een vloot van tien design boten van Amsterdams Grachtenplastic gebouwd waarmee we plastic vissen in Amsterdam en Rotterdam.
Onze doelstelling is om ‘out of business’ te gaan: overbevissing is in ons geval positief.
Met jouw team, afdeling of bedrijf kan je helpen ons doel te bereiken: ga met ons plastic vissen op de Amsterdamse grachten of in de Rotterdamse haven! Naast het plasticvrij maken van Amsterdam en Rotterdam ondersteun je met bedrijfsvissen onze publieke evenementen en het realiseren van ons scholenprogramma.