Blooming Culture Growth & Bloom

Samenwerking en innovatiekracht versterken

1,5 meter afstand

In dit Growth & Bloom programma gaan deelnemers op zoek naar de groei in zichzelf en de balans tussen zichzelf en het team of de organisatie. Na het verkregen inzicht uit opdrachten wordt met een spelvorm samen de onderlinge verbinding verder versterkt, waardoor het team tot bloei kan komen.

In de opdrachten en activiteiten zorgen we voor een verdieping van zelfkennis en de verbinding die je zelf maakt met de groep. Ook wordt met opdrachten gewerkt aan talentinzet en het durven creëren. Zo ontstaat er spelenderwijs een beeld hoe de balans is op de assen van Identiteit en Creativiteit. Vervolgens wordt buiten een ontdekkingstocht uitgevoerd die inzicht zal geven in de balans op de As van Intensiteit. Al deze informatie wordt verwerkt en zo ontstaat inzicht wat nodig is om tot verdere groei en bloei te komen. Vanuit dit verkregen inzicht wordt een spelvorm gekozen die de onderlinge verbinding zal versterken.

In verband met 1,5 meter afstand is een grote zaal met voldoende natuurlijke ventilatie nodig (of overdekte buitenactiviteit). Plastic handschoenen voor deelnemers.

Tijdsduur: 2 dagen (los van elkaar, zonder overnachting)

Investeer in persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en innovatiekracht

Dit programma helpt vooral om een situatie te wijzigen die gekenmerkt wordt door onderlinge competitie, stilstand in ontwikkeling of weerstand bij verandering.

Er ontstaat inzicht in de eigen bijdrage en inzicht in de thema’s die niet goed lopen in de samenwerking. Door tot slot samen in een spelvorm te  creëren wordt de basis gelegd voor een nieuwe innovatiecultuur.

Resultaten:

 • Diepere verbinding in het team, minder verzuim en verloop
 • Meer werkplezier
 • Meer eigenaarschap, ondernemerschap en zelfbewustzijn
 • Opmaat voor talentmanagement en –ontwikkeling
 • Toename in innovatiekracht

Wat is Blooming Culture Growth & Bloom?

De Growth & Bloom tweedaagse bestaat uit een verkennende groeidag en een opvolgende bloeidag. In de eerste dag wordt met zelfreflectie  en groepsgerichte spelvormen steeds meer informatie verkregen over de belangrijke thema’s in de cultuur. In de tweede dag wordt deze informatie gebruikt om met elkaar stappen te maken in teamgroei. Spelenderwijs wordt het inzicht verder vergroot en komen de teamleden steeds meer met elkaar in verbinding.

Aan de slag

Wilt u ook spelenderwijs meer groei en bloei bewerkstelligen in uw team of organisatie? Neem contact met ons op en we bespreken uw behoefte.

We zetten samen de volgende stappen:

 • Bespreken situatie van het team en uw behoefte
 • Bepalen omvang en meetniveau van de scan. Meten we op organisatieniveau en/of teamniveau?
 • Bepalen openheid, communicatie en planning van de activiteiten
 • Uitzetten Scan vragenlijst en verwerking daarvan
 • Sparren over in te brengen opdrachten en thuiswerkopdracht
 • Keuze uit Play-activiteit in dag 2
 • Presentatie uitkomsten en gesprek over mogelijke vervolgstappen
Interesse?