Blooming Culture Experience & Play

Een mooie combinatie van Inzicht en Teambuilding

Met de combinatie van Experience & Play krijgt u inzicht in de cultuur van uw team of organisatie en wordt er direct daarna een Play dagdeel ingepland om als team de samenwerking met elkaar op te bouwen. Spelenderwijs worden teamleden bewust van de thema’s die in een gezonde teamcultuur van belang zijn. Ook ontstaat het besef dat eigen houding en inbreng cruciaal zijn in de samenwerking. Afhankelijk van het thema dat aandacht behoeft wordt een keuze gemaakt voor de Play activiteit die de gezamenlijke uitwerking van het gekozen thema vorm geeft.

In verband met 1,5 meter afstand is een grote zaal met voldoende natuurlijke ventilatie nodig (of overdekte buitenactiviteit). Plastic handschoenen voor deelnemers.

Tijdsduur: 2 x ½ dag

1,5 meter afstand

Gezond samenwerken en presteren

Ziet u vermoeidheid of irritatie in het team sluipen? Wordt de samenwerking hierdoor wat zwaar of moeizaam? Tijd om speelsheid en inzicht te brengen. Spelenderwijs worden medewerkers uitgenodigd om iets te delen over zichzelf en hun werk. We maken hierbij gebruik van de thema’s die horen bij een bloeiende cultuur. Deelnemers worden zich meer bewust van de thema’s die in een gezonde teamcultuur van belang zijn en geven zelf woorden aan de aandachtsgebieden en disbalans.  Na afloop van de Experience levert de uitkomst van de Scan nog meer inzicht op. Met dit inzicht wordt een keuze gemaakt uit het Play aanbod om het gekozen thema te versterken.

Resultaten:

  • Diepere verbinding in het team, minder verzuim en verloop
  • Meer werkplezier
  • Meer eigenaarschap, ondernemerschap en zelfbewustzijn
  • Opmaat voor talentmanagement en –ontwikkeling
  • Toename in innovatiekracht

Aan de slag

Wilt u ook spelenderwijs meer inzicht brengen in het team zodat het werkplezier vergroot wordt?

De “Blooming Culture Experience & Play” kent de volgende stappen:

  • Bespreken situatie van het team en uw behoefte
  •  Bepalen omvang en meetniveau van de scan. Meten we op organisatieniveau en/of teamniveau?
  •  Bepalen openheid, communicatie en planning van de activiteiten
  •  Uitzetten en verwerken van de vragenlijst voor de Scan
  •  Na dagdeel 1 sparren over invulling van dagdeel 2 uit het “Play” aanbod

Neem contact met ons op en we bespreken uw behoefte.